Foundation

Geestelijk en lichamelijk welzijn

De Willeke Alberti Foundation is opgericht door Willeke Alberti en is ontstaan vanuit het groeiend besef dat steeds meer ouderen en zwakkeren in onze maatschappij buiten de samenleving komen te staan. Door hun leeftijd of beperking komen deze mensen vaak in een verzorgingsinstelling terecht, waardoor een onvrijwillig isolement kan volgen. Willeke wil dit met deze Foundation graag voorkomen.

Gezien de muzikale achtergrond van Willeke Alberti zal het niemand verbazen dat de Foundation de nadruk legt op muzikale culturele activiteiten. Muziek gaat rechtstreeks naar het hart en maakt geen onderscheid in leeftijd, gezondheid of beperking. Het is een taal zonder grenzen, ook wat betreft leeftijd. Muziek slaat daarom een brug tussen mensen en generaties en brengt mensen samen in een gedeelde emotie, herinnering of situatie. Willeke Alberti slaat met haar optredens al sinds 2001 wekelijks deze brug in verzorgingscentra en -huizen in het hele land.

Hier staat de Willeke Alberti Foundation voor:

  • Het verzorgen van sociaal culturele activiteiten om het welzijn van ouderen, kinderen, minder validen en zieken te bevorderen;
  • Het (laten) organiseren van programma’s, optredens en bezoeken om de levensvreugde en het verstevigen van onderling contact te vergroten.
  • Het besteden van aandacht aan en begrip vragen voor de situatie waarin deze mensen en de (vrijwillige)hulpverlening zich bevinden.

Willeke Alberti treedt op voor de meest uiteenlopende gezelschappen. Of het nu is voor ouderen in een verzorgingshuis of voor mensen met een verstandelijke beperking, tijdens uitvaarten, op festivals voor duizenden mensen of op bedrijfsfeesten, Willeke Alberti maakt samen met haar band iets bijzonders van iedere bijeenkomst.

Wilt u een optreden van Willeke Alberti en haar band?
Stuur een email met uw gegevens en telefoonnummer naar info@willekealberti.nl.

HET BESTUUR:
Raymond van Haeften (Voorzitter)
Stef Strik (Secretaris)
Erwin Lunshof (penningmeester)
Bart Peeters (bestuurslid)

NB: alle bestuursleden onbezoldigd, er is geen personeel in dienst.

Laatste nieuws