Steun ons!

De Willeke Alberti Foundation heeft een ANBI status

De Willeke Alberti Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. U kunt de giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bedrag

Laatste nieuws