Foundation

Geestelijk en lichamelijk welzijn

De Stichting Willeke Alberti Foundation is opgericht door Willeke Alberti en is ontstaan vanuit het groeiend besef dat steeds meer ouderen en zwakkeren in onze maatschappij buiten de samenleving komen te staan. Door hun leeftijd of beperking komen deze mensen vaak in een verzorgingsinstelling terecht, waardoor een onvrijwillig isolement kan volgen. Willeke wil dit met deze Foundation graag voorkomen.

Gezien de muzikale achtergrond van Willeke Alberti zal het niemand verbazen dat de Foundation de nadruk legt op muzikale culturele activiteiten. Muziek gaat rechtstreeks naar het hart en maakt geen onderscheid in leeftijd, gezondheid of beperking. Het is een taal zonder grenzen, ook wat betreft leeftijd. Muziek slaat daarom een brug tussen mensen en generaties en brengt mensen samen in een gedeelde emotie, herinnering of situatie. Willeke Alberti slaat met haar optredens al sinds 2001 wekelijks deze brug in verzorgingscentra en -huizen in het hele land.

De Willeke Alberti Foundation is een stichting zonder winstoogmerk. Haar doelstelling is:

• Het verzorgen van sociaal culturele activiteiten om het welzijn van ouderen, kinderen, minder validen en zieken te bevorderen;
• Het (laten) organiseren van programma’s, optredens en bezoeken om de levensvreugde en het verstevigen van onderling contact te vergroten.
• Het besteden van aandacht aan en begrip vragen voor de situatie waarin deze mensen en de (vrijwillige)hulpverlening zich bevinden;

.

De Willeke Alberti Foundation houdt zich bezig met de volgende activiteiten

• Opdracht geven voor het aanbieden van concerten aan verzorgingshuizen voor bejaarden en mensen met een beperking;
• Het (laten) organiseren van andere vormen van entertainment en optredens door verschillende artiesten en performers;
• Het gedeeltelijk financieren van derden die uit eigen initiatief optredens voor de doelgroep mogelijk willen maken;
• Het aanboren van fondsen met eenzelfde doelstelling.
• Het genereren van gelden via diverse acties

“De Willeke Alberti Foundation streeft ernaar zoveel mogelijk zieke kinderen, ouderen, zieken en minder validen in zoveel mogelijk ziekenhuizen en instellingen te helpen en hen zoveel mogelijk uit een dip of isolement te halen. Dat kan door hen te laten genieten van speciale kleinschalige optredens en op vele andere manieren. De bijzondere bijdrage komt geheel ten behoeve aan een betere samenleving en wordt daarom bekroond met de grote blijk van waardering.”

Amsterdam, 8 juni 2008
Stichting Nederland Positief

De Willeke Alberti Foundation heeft een ANBI status

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Willeke Alberti
Steun ons!
Actueel