Werkwijze

Willeke Alberti FoundationDe Willeke Alberti Foundation wil niet alleen dat de activiteiten die zij steunt met muziek te maken hebben, maar ook dat de uitvoering ervan op culturele wijze wordt gerealiseerd. Veel elementen uit de muziekwereld zoals het spelen met muziekinstrumenten en een
grote mate van inzet, zijn ook belangrijk bij het realiseren van projecten. De Foundation heeft een aantal criteria geformuleerd waaraan projecten moeten voldoen voordat ze een steuntje in de rug krijgen. Samenwerking en eigen inzet zijn daarbij van het grootste belang.