Waarom & voor wie

Waarom muziek?

Willeke Alberti FoundationMuziek is een taal zonder grenzen. Naast onderwijs, gezondheidszorg, voeding en een veilig heenkomen hebben mensen het recht op sociale en culturele ontspanning. De  “WAF-formule” is gebaseerd op de overtuiging dat ontspanning en plezier kunnen bijdragen aan een welkome afleiding bij het ziekteproces.

Willeke betrekt de mensen in haar muzikale wereld, praat met de mensen, en maakt ze aan het lachen, zodat ze alles even helemaal kunnen vergeten. De Willeke Alberti Foundation streeft ernaar om op termijn zoveel mogelijk zieke kinderen, senioren, zieken en minder validen in zoveel mogelijk ziekenhuizen of andere instellingen binnen de gezondheidszorg, te laten genieten van speciale kleinschalige optredens.

Voor wie bestemd?

Willeke Alberti FoundationDe optredens van Willeke Alberti zijn bedoeld voor langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en ouderen die afhankelijk zijn van (intensieve) verpleging en verzorging. De Willeke Alberti Foundation organiseert een groot  aantal speciale optredens in ziekenhuizen, bejaardencentra en verzorgingshuizen.