Contact

LOGO WA FOUNDATIONWilleke Alberti Foundation
E-mail: info@willekealberti.nl
Tafelbergweg 29
1251 AC Laren-NH
Telefoon: 035-5388552
RSIN: 8097 75 323
IBAN NL26RABO0387226788

Het Bestuur
Leo Janssen (voorzitter)
Geert Schaaij (penningmeester)
Raymond van Haeften (lid)

NB: Alle bestuursleden zijn onbezoldigd, er is geen personeel in dienst.